Deklaracja o ochronie danych

1.OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

Informacje ogólne

Poniższe informacje dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności zawartej w tym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie dokonywane jest przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane z jednej strony dlatego, że nam je przekazujesz. Może tutaj chodzić np.
o dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie za pośrednictwem naszych systemów informatycznych podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego.

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, Twoje zachowanie w czasie surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; Twoje zachowanie podczas surfowania nie może być śledzone wstecz. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub uniemożliwić jej przeprowadzenie, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Można sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach zgłoszenia sprzeciwu poinformujemy cię w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2.INFORMACJE OGÓLNE I OBOWIĄZKOWE

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, to zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja odnośnie podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzania danych na tej stronie jest:

REINERT LOGISTICS GmbH & Co. KG
Neustädter Straße 47 A
02959 Schleife / OT Mulkwitz

Właściciel i dyrektor zarządzający: René Reinert

Telefon: +49 35773 / 725 0
E-mail: info@reinert-logistic.com

Podmiotem odpowiedzialnym może być osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych możliwych jest tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną informację pocztą elektroniczną. Nie narusza to legalności przetwarzania danych, prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorującego

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorującego.
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego. Listę pełnomocników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innego podmiotu odpowiedzialnego, zostanie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać poprzez zmianę w polu adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” oraz przez symbol kłódki w polu adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Udzielenie informacji, blokowanie, kasowanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych posiadasz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych.
W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych w związku z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w stopce redakcyjnej. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości
e-mail będących spamem.

3.PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH

Ustawowo nakazany pełnomocnik ds. ochrony danych

W naszej firmie zatrudniliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

Pani Anja Schwager
Spółka DSKC Data Protection- Occupational Safety- Competence Center UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Seelower Landstraße 68
03044 Cottbus

Telefon: 0152/53760026
E-mail: info@dskc.de

4.ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są archiwizowane w komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, że otrzymasz informację o stosowaniu plików cookie
i będziesz mieć możliwość zaakceptowania ich tylko w określonych przypadkach lub wykluczenia ich całkowicie oraz automatycznego usunięcia ich przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliko cookie, które są wymagane do przeprowadzenia operacji komunikacji elektronicznej lub wykonywanie niektórych żądanych przez Ciebie funkcji ​​(np. koszyk zakupów) są przechowywane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy Twojego zachowania
w sieci), to w niniejszej polityce prywatności są one traktowane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas zapytanie serwera
  • adres IP

Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby prezentacja i optymalizacja jego strony internetowej były technicznie wolne od błędów – w tym celu muszą być gromadzone pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam podałeś, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy dalej tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz odwołać w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną informację pocztą elektroniczną. Nie narusza to legalności przetwarzania danych, prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócisz się do nas o ich usunięcie, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania (np. po przetworzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe –
w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5.NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMOWE

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików cookie, tzw. „ciasteczek”. To pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Generowane przez Cookie informacje o Twoim korzystaniu tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Dane Google-Analytics są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno jego strony internetowej, jak i jego oferty reklamowej.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany do serwera firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie prowadzącego tę witrynę, Google wykorzysta te informacje do analizy Twojego korzystania z tej witryny, aby zestawiać raporty
o aktywnościach w tej witrynie i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu dla prowadzącego witrynę. Przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie zostanie powiązany z innymi danymi firmy Google.

Wtyczka do przeglądarki

Można uniemożliwić zapisanie Cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie można ewentualnie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie wytwarzanych przez Cookie danych odnoszących się do Twojego korzystania z witryn (włącznie z Twoim adresem IP) i ich przetwarzanie przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby zapobiec gromadzeniu informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej:

Wyłączanie Google Analytics

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zamówienia i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez osobę czy za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę internetową wejdzie na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami
w zakresie automatycznego szpiegowania i SPAMU.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

6.INNE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jakiekolwiek wykorzystanie danych osobowych wykraczające poza realizację umowy będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będziemy do tego prawnie upoważnieni lub jeżeli została wyrażona na to Twoja zgoda.

Dostawcy usług informatycznych i oprogramowania

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111 | 51149 Köln | Niemcy
Telefon: +49 2203 9934 1040 | E-mail: info@hosteurope.de

behind you GmbH
Schlesischer Platz 2 | 01097 Dresden | Niemcy
Telefon: +49 (0)351 30703311 | E-mail: info@behind-you.de

7.STOSOWANIE WTYCZEK DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

(1) Obecnie używamy następujących wtyczek do mediów społecznościowych: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. Używamy tzw. rozwiązania dwuprzyciskowego. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po znaku umieszczonym w okienku nad jego początkową literą lub po logo. Oferujemy możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko po kliknięciu na zaznaczone pole i aktywowaniu go, dostawca wtyczki otrzyma informację, że wywołałeś odpowiednią stronę internetową naszego serwisu internetowego. Ponadto zostaną przekazane dane, o których mowa w § 3 niniejszego oświadczenia. W przypadku Facebooka i Xing adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, zgodnie z informacjami dostarczonymi przez odpowiednich dostawców w Niemczech. Po aktywacji wtyczki Twoje dane osobowe są przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców z USA w USA). Ponieważ dostawca wtyczki zbiera dane w szczególności poprzez pliki cookie, przed kliknięciem na szare pole zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa Twojej przeglądarki.

(2) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie mamy również dostępu do informacji na temat danych zebranych przez dostawcę wtyczki.

(3) Dostawca wtyczek przechowuje zebrane dane o użytkowniku, jako profile użytkownika
i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o popyt. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam zorientowanych na popyt oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej działalności na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym aby skorzystać z tego prawa, musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie, jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z wtyczki jest art. 6 ust.1 zdanie 1 lit. f RODO.

(4) Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto u dostawcy wtyczki i czy jesteś tam zalogowany. Po zalogowaniu u dostawcy wtyczek, Twoje dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta istniejącego u dostawcy wtyczek. Jeśli naciśniesz aktywowany przycisk i połączysz się np. ze stroną, dostawca wtyczki również zapisze te informacje na Twoim koncie użytkownika i przekaże je publicznie do Twoich kontaktów. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ pozwala to uniknąć przypisania do profilu przez dostawcę wtyczki.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w niżej zamieszczonych oświadczeniach tych dostawców o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adres URL wraz z informacjami o ochronie danych:

  1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; httpss://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: httpss://www.facebook.com/help/186325668085084, httpss://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie httpss://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook stosuje się do porozumienia UE-USA Privacy Shield, httpss://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; httpss://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google stosuje się do porozumienia UE-USA Privacy Shield, httpss://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  3. c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; httpss://twitter.com/privacy. Twitter stosuje się do porozumienia UE-USA Privacy Shield, httpss://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  4. d) Instagram, nasze strony są zintegrowane z funkcjami Instagramu. Funkcje te oferuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Instagram, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem Instagramu klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca tych stron, nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności Instagramu:

httpss://instagram.com/about/legal/privacy/

8.RESETOWANIE USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIE

Resetowanie ustawień plików cookie