Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne (Niemieckie ogólne warunki spedycji ADSp)

Pracujemy wylacznie w oparciu na Ogólnych Niemieckich Warunkach Spedycyjnych 2017 (ADSp 2017). Uwaga: ADSp 2017 odbiega od przepisów w punkcie 23 w odniesieniu do maksymalnej odpowiedzialności za szkody (§ 431 HGB), odpowiedzialności za transport multimodalny, w tym transport morski i w przypadku nieznanego miejsca uszkodzenia 2 SDR / kg, w przeciwnym razie reguła odpowiedzialności 8 , 33 SZR / kg do dodatkowe 1,25 miliona euro na roszczenie i 2,5 miliona euro na zdarzenie straty, ale co najmniej 2 SDR / kg.

Pobierz Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne ADSp 2017

→ ADSp 2017 (wersja niemiecka)
→ ADSp 2017 (wersja angielska)